Kulturresiliens i det nya normala

Målsättningen är att understöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att marknadsföra och locka publik som inte finns fysiskt på plats. Kulturbranschen ges beredskap att tackla oväntade, snabba omställningar som tex pandemin medför.

Inom projektet genomförs:

  • en kartläggning av kulturarbetare och deras behov av fortbildning
  • en kartläggning av olika digitala plattformar och mjukvara samt goda exempel/best practice
  • ett mångsidigt fortbildningspaket skapas inom digitalisering
    • upphovsrätt. När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter.
    • teknik. Digitala kulturproduktioner kräver ett annat tekniskt kunnande än liveproduktioner.
    • inkomstmöjligheter. Kulturkonsumenten är ofta beredd att betala för en live-upplevelse, men mindre benägen att köpa biljetter eller betala inträde till en digital upplevelse.
‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280

Fakta om projektet