Möjligheter till utnyttjande av biogas i Österbotten

Biogas spelar en betydande roll i minskning av utsläppen av växhusgaser i atmosfären, ersättande av fossila bränslen med förnybart bränsle och minskning av avfallsmängderna.

Ersättning av fossila bränslen med förnybara bränslen har en betydande roll i minskningen av växthusgaser i atmosfären. För att öka användningen av biogas för det här ändamålet bör man förstå, mildra och avlägsna osäkerhetsfaktorer som hindrar utvecklings- och investeringsbeslut, hinder, flaskhalsar och gränser. I det här projektet produceras ny kunskap som hör ihop med dessa frågor och osäkerhetsfaktorer. Den övergripande målsättningen är att tillföra ny kunskap och skapa förutsättningar för affärsverksamhet inom biogas och ökning av användningen av biogas genom teknisk-ekonomiska utredningar, mätningar och skapande av gemensamma verksamhetsmodeller.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa universitet, Wärtsilä, Westergy, Stormossen, Wasaline

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar v2

Fakta om projektet