Pilotförsök för produktion av närenergi i Sydösterbotten

I projektet gjordes en utredning av möjligheterna att använda förnybar närenergi i utvalda tätorter i Närpes.

Projektet  utredde möjligheterna till att använda förnybar närenergi i utvalda tätorter (Näsby, Högbacka, Finby, Böle) i Närpes med målet att öka användningen av förnybar energi genom att utveckla möjligheter till närenergi i Sydösterbotten samt genom att ta fram en plan för och beskrivning av ett närenerginätverk samt att öka samarbetet mellan företag när det gäller produktion, distribution och förbrukning av energi.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Närpes stad

 

Projektets resultat

Inom projektet togs fram ett konceptförslag om produktionspotentialen för olika typer av förnybar energi i Närpes tätorter. Konceptet berör en potentiell lokal produktion av förnybar energi i Närpes. Resultaten finns sammanställda i numeriska värden samt presenterade i kartform.

 

Resultaten visar på ett oundvikligt behov av att övergå till förnybara energikällor och lokalt producerad energi för att upprätthålla regionens konkurrenskraft. Projektresultaten vägleder planeringen av investeringar i förnybar energi, och de källor som lyfs fram i rapporten hjälper till att finna rätt samarbetsparter och kontakter till myndigheter.

 

Projektets resultat är offentligt och kommer att användas av andra pågående projekt samt av företag när de planerar sina energiinvesteringar. Projektets resultat utgör ett kunskaps- och faktaunderlag för planering av nya samarbetsformer.

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar v2

Fakta om projektet