Ready tor Talents

Målet är att testa ett nytt tillvägagångssätt och en ny modell för att anställa internationella experter i små och medelstora företag. Projektet kommer att resultera i en modell för att stärka små och medelstora företags internationella rekryteringsförmåg

Målet är att mångdubbla antalet internationella studenter under de kommande åren.  Vårt samhälles förmåga att stödja internationella experters etablering och sysselsättning är fortfarande delvis svag. Projektet bygger på två saker: a) små och medelstora företag saknar kapacitet att rekrytera internationella experter och b) internationella experter identifierar inte de sysselsättningsmöjligheter som små och medelstora företag erbjuder under studietiden. Målet är att testa ett nytt tillvägagångssätt och en ny modell för att anställa internationella experter i små och medelstora företag. I projektet utvecklas tillsammans med Vasa yrkeshögskola och 1O-pilotprojektet för små och medelstora företag en skanningsmodell och ett behovsbaserat coachningsprogram för att attrahera, rekrytera och etablera internationella experter.

Projektet kommer att resultera i en skanningsmodell för små och medelstora företags internationella rekryteringsförmåga (implementerad med hjälp av en mobilapplikation).

‹ Tillbaka
akke ScaleWidthWzEyMDBd CropHeightWzQwMF0 PadWzEyMDAsNDAwLCJGRkZGRkYiLDBd

Fakta om projektet