ReStart

Projektet vill skapa utvecklingsplaner för företag med utvecklingsbehov och -vilja. Resultatet är ökad kunskap om identifiering av företag i behov av stödåtgärder och räddande av befintliga arbetsplatser samt skapande av nya arbetsplatser.

I projektet görs en kartläggning och identifiering av konkreta behov i företagen. Resurserna fokuseras till de företag som visar vilja att utvecklas samt vilja att ta emot hjälp. Utgående från den erhållna informationen görs en utvecklingsplan för företaget. Utvecklingsplanen kan omfatta åtgärder gällande t ex ekonomi, marknadsföring/försäljning, nya marknader, produktion, produkt-/tjänsteutveckling, mm Utvecklingsplanen innehåller VAD som ska utvecklas samt HUR. Företagen kan via projektet upptäcka och skapa nya nätverk, som leder till ny verksamhet eller nya samarbetsmöjligheter.. Via projektet kan förutom en utvecklingsplan för företaget även utvecklas en individuell utvecklingsplan för företagaren. Den personliga utvecklingen för ensamföretagaren har nu en stark roll då krisen har lett till ändringar i verksamhetsomgivningen och nya kompetensbehov uppstår. 

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280

Fakta om projektet