ReWise - Demonstrationsplattform för resurssmarta system

Projektets mål är att utveckla en demonstrations- och forskningsplattform för att åskådliggöra och demonstrera resurseffektiva industriella lösningar. Som ett resultat av projektet skapas visioner och demonstrationer för resurssmarta lösningar.

Reseurssmarta lösningar hör ihop med energieffektivitet och användning av förnybar energi, materialeffektivitet och ett smart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi samt minskning av avfallsmängderna. Som bas för demonstrationerna skapas visioner om framtidens resurssmarta ekosystem i samarbete med företag, forskare och intressegrupper. Ett konkret resultat av projektet är demonstrations-, forsknings-, försöks- och innovationsplattformer för resurssmart industri; 4 produktservicevisioner kring resurssmarthet; 2 VR-baserade demonstrationer kring resurssmarta lösningar samt 2 visioneringsworkshoppar och 4 demonstrationsevenemang.

 

Projektfinansiärer:

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa yrkeshögskola Ab, Vasa universitet

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar v2

Fakta om projektet