RoboTry- demonstration och pilotering av den nya generationens robotik i de Österbottniska SM-företagen

Med hjälp av videomaterial får företagen hjälp med utvecklingen av kunskap inom robotik och automation

Projektets målsättning är att producera offentliga demonstrationer och piloter samt kunskap och konkreta lösningar om den nya generationens robotik samt användbarheten bland företag i olika branscher i Österbotten.

Från demonstrationerna produceras videomaterial med vilka företagen själva kan föra utvecklingsarbetet vidare utanför projektet. Med hjälp av projektet strävar man till att skapa nya slag av praktisk samarbetskultur i Österbotten mellan forsknings- och utvecklingsorganisationer och företag, höja nivån på teknologikunnandet samt för att aktivera teknologinvesteringar i företagen

‹ Tillbaka
Innovation

Fakta om projektet