RUXE- remote user experience testing

Projektet kommer att öka verksamhetsförutsättningarna för regionens företag i deras digitala utveckling tack vare ett breddat och distansanpassat sätt att utvärdera och testa deras digitala lösningar på den tilltänkta målgruppen.

Behovet av fjärrtester har uppstått pga pandemin som omöjliggjort den fysiska verksamheten såväl i laboratoriet som ute hos företagen. Men även utan en pandemi är denna utveckling nödvändig för att hitta ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för företag och organisationer att utvärdera sina digitala lösningar innan lansering på en global marknad. Fjärrtester stöder även övergången till ett digitalt och koldioxidsnålt samhälle där den geografiska platsens betydelse minskar.

Projektet kommer att öka verksamhetsförutsättningarna för regionens företag i deras digitala utveckling tack vare ett breddat och distansanpassat sätt att utvärdera och testa deras digitala lösningar på den tilltänkta målgruppen.

Projektet kommer att stärka samarbetet mellan regionens företag och Experience Lab genom att det breddar labbets tjänsteutbud som riktar sig till regionens företag.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280 v2

Fakta om projektet