Utveckling av en verksamhetsledarmodell för besökscentret Meteoria Söderfjärden

Målet med projektet är att skapa en verksamhetsmodell för en heltidsanställd verksamhetsledare, vilket garanterar en stabil drift.

Tack vare ett växande publikintresse har centrets verksamhet har utökats undan för undan. Med omfattande talkoinsatser av föreningens medlemmar har utbyggnad och drift kunnat skötas.

Kontinuerlig drift av Meteorian och Söderfjärdens potential som turistattraktion och lärmiljö ställer allt större krav på Sundom bygdeförenings frivilligarbetare. Nu efter femton framgångsrika säsonger och förestående generationsväxlingar har vi utarbetat en framåtsiktande strategi, som inkluderar en verksamhetsledare på deltid.  En fortsatt utveckling av centrets professionella utbud, kan ge Vasaregionen ett ökat mervärde.

‹ Tillbaka
akke v2

Fakta om projektet