Vaasa Region Covid Actions (VRCA)

Med projektet stöds Vasaregionens företag på bred front, först på kort sikt att lösa direkta ekonomiska utmaningar för att trygga verksamhetens fortsättning och i ett senare skede även med försöka skapa nya ersättande affärsverksamhet med hjälp av olika m

Centralt i projektets inledningsskede är en effektiv och uppsökande kommunikation i olika kanaler bland annat med hjälp av Radio Vaasa som hörs över hela landskapet så att företagen söker sig till rådgivning. Här ingår brett alla till buds stående stödformer för företag och företagare, till exempel ensamföretagarstödet som ges via kommunerna. Avsikten är också att trygga fortsatt verksamhet för möjligast många företag som tidigare idkat lönsam verksamhet. Inom projektet skapas och testas olika innovativa lösningar både för att lösa nya behov som uppkommit till följd av coronakrisen samt för att utöka företagens verksamhet till nya delområden.   

‹ Tillbaka
financing 2379784 1920

Fakta om projektet