Vasa InnoCare – digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Målet är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn i Österbotten.

Projektets mål är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn i Österbotten. Det finns ett behov av en systematisk och kontinuerlig innovations- och utvecklingsverksamhet inom välfärdsteknologin. Projektet ska utveckla, testa och utvärdera tillämpningar inom hälsorobotik och virtuell verklighet. Dessutom utvecklas en modell för samskapande som bygger på nätverk mellan forskare/lärare, yrkesutövare och patienter/klienter. Processen för samman utbildning, forskningsbaserad utveckling och yrkesutövande inom offentlig och tredje sektor.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund

‹ Tillbaka