Vetovoimainen Vaasanseutu - Attraktiva Vasaregionen

Projektets huvudmål är att locka tillräckligt med kompetent arbetskraft till Vasaregionen genom olika åtgärder. God praxis för att främja behovet av arbetskraft och ökat samarbete mellan olika aktörer är grundläggande förutsättningar för att uppnå målen.

Projektets huvudsakliga målgrupp är nyutexaminerade högskolestuderande som befinner sig på olika högskolor på andra håll i Finland. En viktig målgrupp är också experter och barnfamiljer som redan har kommit ut på arbetsmarknaden, men som ännu inte är engagerade och mer permanent förankrade på en viss plats. En särskild målgrupp för projektet är personer som på grund av någon större strukturomvandling just blivit arbetslösa eller hotas av arbetslöshet i en region. Integrationsarbetet för högskolestuderande i Vasa fortsätter, eftersom de är en viktig målgrupp för att förbättra tillgången på arbetskraft.

De åtgärder som genomförs genom projektet hjälper företag och organisationer att hitta den arbetskraft som behövs.

I framtiden blir det lättare för arbetsgivare i Vasaregionen att svara på utmaningarna med tillgången på arbetskraft, eftersom Vasa är mer känt som en karriärplats. Kännedom om området i allmänhet främjar konkurrenskraften och tillväxten hos företag som är verksamma i regionen.

‹ Tillbaka
akke v2

Fakta om projektet