Resultat

Resultaten av processen innehåller både mer och mindre kända saker. Processen kommer att fortsätta med att vi söker förklaringar till luckorna och mera preciserade åtgärder som kan minska dessa. För de fullständiga resultaten, se rapporten över processen (på finska) och projektrapporten där resultaten presenteras och analyseras som en del av RIS3 konceptet (på engelska).

Energiklustret

Nu: Andra företag är de viktigaste samarbetsparterna då det gäller innovationer. De internationella kontakterna är viktiga, men ännu viktigare är kontakterna med företag i regionen. Partners inom universiteten utanför regionen är viktigare för innovationer, medan universiteten i regionen är viktiga för kompetensförsörjningen. De största luckorna identifierades i förhållande till underleverantörer.I förhållande till den offentliga sektorn visade undersökningen på luckor i den fysiska planeringen och regionutvecklingen.

I framtiden: Andra företag ses även i framtiden som de viktigaste parterna inom utveckling av teknologier. Behovet av avancerade produktionsmetoder kommer att öka. Smarta elnät och teknologi kring förnybar energi ses även ha en ljus framtid.

Båtklustret

Andra företag är de viktigaste samarbetsparterna då det gäller innovationer, och även om internationella partners är viktiga så är de regionala samarbetsparterna ännu viktigare. Kontakterna med forskningen kunde byggas ut mera i synnerhet kring högteknologisk materialutveckling. Produktionsprocessen kunde utvecklas så att traditionen att arbeta med kunder kunde kombineras med partnerskap kring materialutveckling. Den största luckan i förhållande till den offentliga sektorn ligger i logistiska lösningar. Det finns ett behov av forskning kring och utveckling av kompositmaterial bland aktörerna.

Pälsdjursnäringen

Både nationella och internationella partner är viktiga för att utveckla näringen, men de nationella samarbetsparterna är de viktigaste. Det finns en lucka i förhållande till forskningen i regionen, då den behövliga inriktningen inte finns att tillgå, men motsvarande FoU-tjänster kan fås av partner utanför regionen. Det finns ett stort behov att gå igenom produktionsprocessen då denna inte utvecklats på länge. Till exempel skulle det vara viktigt att bestämma den korrekta nivån på proteinintaget hos djuren.

Vi kommer att fortsätta dialogen kring resultaten med samarbetspartner inom regionen, men även i ett idéutbyte med internationella partner. Dialogen kompletterar det utvecklingsarbete som gjordes inom ramen för INKA-programmet.

 

Ytterligare information

Learning Sustainable Smart Specialization in Practice - The case of Two Regions in Europe and Latin America applying the Partnership for Regional Innovation Playbook. Johnson, J., Pinilla-De La Cruz, G., 2023.

Green Transformation in Ostrobothnia: Inspecting Multi-Level Perspective and Pathways in GRETA -Project. Jääskeläinen, J 2021

The Challenges of Public Organisations in Coordinating Smart Specialisation and a Connectivity Model as One Solution. Mäenpää, A 2020

Enhancing business driven circular economy. Summary report, 12th of June 2019.

Smart specialization driving globalization of small and middle-sized companies in Ostrobothnia. Johnson, J., Dahl, J. & Mariussen, Å.

Smart specialisation and social innovation: from policy relations to opportunities and challenges. S3 Policy Briefs Series
No. 24/2018 (see p. 17-21)

Knowledge for Innovations - Resources for Smart Specialisation. Björk, P. & Johansson, C.

Smart Specialisation Implementation Processes in the North. Lessons Learned from Two Finnish Regions. Teräs, J. & Mäenpää, A. (2016) p.75-86.

A connectivity model as a potential tool for smart specialization strategies. Virkkala, S., Mäenpää, A. & Mariussen, Å. (2017). European Planning Studies.

Smart Stories: Implementing Smart Specialication across Europe (Ostrobothnia: see p. 17)
European Commission 2016

Learning Smart Specialisation Using the Ostrobothnian Model
(by Jerker Johnson and Seija Virkkala in Smart Cities in Smart Regions, Conference Proceedings, p. 215)

The Ostrobothnian Model of Smart Specialisation
Seija Virkkala, Antti Mäenpää, Åge Mariussen (Eds.)
(University of Vaasa 2014)

El Modelo Ostrobotniano de Especialización Inteligente
Seija Virkkala, Antti Mäenpää, Åge Mariussen (Eds.)
Universidad de Vaasa

Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level 
Regional Report - Ostrobothnia 2013

AMCER: Draft Final Report Annex –Synthesis of R&D Systems
(Ostrobothnia: p. 92 ->)

Case study Ostrobotnia – Magallanes (IURC 2023)

Ta kontakt

Jerker Johnson
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi