Resultat

Resultaten av processen innehåller både mer och mindre kända saker. Processen kommer att fortsätta med att vi söker förklaringar till luckorna och mera preciserade åtgärder som kan minska dessa. För de fullständiga resultaten, se rapporten över processen (på finska) och projektrapporten där resultaten presenteras och analyseras som en del av RIS3 konceptet (på engelska).

Om man ser på resultaten kan vi lyfta fram följande:

Energiklustret

Nu: Andra företag är de viktigaste samarbetsparterna då det gäller innovationer. De internationella kontakterna är viktiga, men ännu viktigare är kontakterna med företag i regionen. Partners inom universiteten utanför regionen är viktigare för innovationer, medan universiteten i regionen är viktiga för kompetensförsörjningen. De största luckorna identifierades i förhållande till underleverantörer.I förhållande till den offentliga sektorn visade undersökningen på luckor i den fysiska planeringen och regionutvecklingen.

I framtiden: Andra företag ses även i framtiden som de viktigaste parterna inom utveckling av teknologier. Behovet av avancerade produktionsmetoder kommer att öka. Smarta elnät och teknologi kring förnybar energi ses även ha en ljus framtid.

Båtklustret

Andra företag är de viktigaste samarbetsparterna då det gäller innovationer, och även om internationella partners är viktiga så är de regionala samarbetsparterna ännu viktigare. Kontakterna med forskningen kunde byggas ut mera i synnerhet kring högteknologisk materialutveckling. Produktionsprocessen kunde utvecklas så att traditionen att arbeta med kunder kunde kombineras med partnerskap kring materialutveckling. Den största luckan i förhållande till den offentliga sektorn ligger i logisktiska lösningar. Det finns ett behov av forsking kring och utveckling av kompositmaterial bland aktörerna.

Pälsdjursnäringen

Både nationella och internationella partner är viktiga för att utveckla näringen, men de nationella samarbetsparterna är de viktigaste. Det finns en lucka i förhållande till forskningen i regionen, då den behövliga inriktiningen inte finns att tillgå, men motsvarande FoU-tjänster kan fås av partner utanför regionen. Det finns ett stort behov att gå igenom produktionsprocessen då denna inte utvecklats på länge. Till exempel skulle det vara viktigt att bestämmma den korrekta nivån på proteinintaget hos djuren.

Vi kommer att fortsätta dialogen kring resultaten med samarbetspartner inom regionen, men även i ett idéutbyte med internationella partner. Dialogen kompletterar det utvecklingsarbete som gjordes inom ramen för INKA-programmet.

 
Uppdaterat 04.02.2019, klockan 08.40, Marie Sjölind.