Kommunernas jämställdhetsgärningar

Våren 2021 genomför Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, som bland annat går ut på att samla in goda exempel på jämställdhet och likabehandling i kommunerna i Österbotten.

Mål: Goda exempel på kommunernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete samlas in och sprids som inspiration för övriga kommuner.

Innehåll: Under våren 2021 samlar jämställdhetsgruppen på sina webbsidor goda exempel på jämställdhetsarbete som utförs i kommunerna i Österbotten.

Med en jämställdhetsgärning avses en konkret åtgärd, med vilken kommunen ökar eller har ökat invånarnas jämställdhet eller likabehandling antingen direkt eller indirekt.  I praktiken kan en jämställdhetsgärning i kommunen vara till exempel att 

 • underteckna europeiska deklarationen om jämställdhet
 • utarbeta en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan
 • ordna utbildning om jämställdhet och likabehandling för kommunens tjänsteinnehavare eller förtroendevalda
 • bedöma könskonsekvenser
 • tillämpa könsmedveten budgetering
 • beakta köns- och likabehandlingsperspektivet i kommunens service.

Gärningen kan vara stor eller liten, så länge slutresultatet ökar invånarnas jämställdhet och likabehandling antingen direkt eller indirekt.

Jämställdhetsgärningar i kommunerna i Österbotten

Jakobstad

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Kaskö

 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Korsholm

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Korsnäs 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Kristinestad

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Kronoby

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Malax

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • beaktar genus- och jämställdhetsperspektiv systematiskt inom småbarnspedagogiken.  Genus och jämställdhet finns med i styrdokument inom småbarnspedagogiken, personalen har möjlighet att delta i de utbildningstillfällen som ordnas och lekutrymmen, leksaker och lekar har setts över ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • har gjort en enkät bland invånare kring jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Enkätens resultat utnyttjas i utveckling av jämställdhets- och likabehandlingsarbete i kommunen.
 • ordnade en temadag på högstadiet i Petalax kring jämställdhet och jämlikhet i december 2020.
 • ordnar i april 2021 en personalutbildning kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.
 • arbetar för att bli en Barnvänlig kommun enligt Unicefs Barnvänlig kommun-modell.

Nykarleby

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Närpes

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • har utarbetat en handlingsplan för tvåvägsintegration.
 • beaktar jämställdhet, likabehandling och mångfald i sin kommunikation och marknadsföring.
 • är aktivt med i utvecklingsarbete och projekt kring jämställdhet och likabehandling, t. ex. i Allas jobb-diskussioner som Österbottens jämställdhetsgrupp har ordnat och i pilotprojektet Idemo som riktar sig till gymnasier.  

Pedersöre 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Vasa 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Vörå

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • håller på med att utarbeta en ny operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • håller på med att utarbeta en lönestrategi.
 • testar ett elektroniskt introduktionsverktyg under 2021. Målet med elektronisk introduktion är att skapa en jämlikare introduktion för alla nyanställda.

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert