Botnia-Atlantica 2014–2020

Botnia-Atlantican hankkeiden kansallinen vastinrahoitus

Kaikki varat Botnia-Atlantica -ohjelmassa ovat sidottuja, ja näin ollen enää ei ole mahdollista hakea hankerahoitusta uusille hankkeille. Siksi Pohjanmaan liitolla ei ole mahdollisuutta myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta.

Maksatushakemus käynnissä olevien hankkeiden kansalliselle vastinrahoitukselle tehdään tällä lomakkeella.

Yhteinen matka Botnia-Atlantican saavutusten juhlistamiseksi ja uusien verkostojen luomiseksi Interreg Auroraa varten

Järjestämme yhteisen matkan, jolloin juhlimme Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman saavutuksia ja osallistumme Interreg Auroran verkostotapaamiseen Skellefteåssa 6-8.6.2022

Aika: 6.6. iltapäivällä työpaja Vaasassa, ja 7.–8.6. 2022 Sara kulturhus Skellefteå, Ruotsi

Pohjanmaan liitto haluaa tämän yhteydessä yhdessä Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liittojen kanssa antaa hanketoimijoille (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) mahdollisuuden verkostoitua ja informoida toisiaan hankkeistaan ja hanketuloksistaan sekä keskustella ideoistaan tulevaisuutta ajatellen. Pohjanmaan liitto suunnittelee siksi työpajan Vaasaan 6.6., yhteisen kuljetuksen Wasalinellä ja bussikuljetuksen Skellefteåssa pidettävään konferenssiin 7. ja 8.6. 

Pohjanmaan liiton matkapaketti 6-8.6.2022

Pohjanmaan liiton pakettiin kuuluvat työpaja Vaasassa ja meno-paluumatka Wasalinella sekä bussi Skellefteå:hon (ilmoittautuminen ja mahdollinen konferenssimaksu ei kuulu pakettiin).

Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Jos haluatte osallistua Pohjanmaan liiton työpajaan 6.6 ottakaa yhteyttä meihin Pohjanmaan liittoon.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehtävä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä, mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8.

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle

Hankeidealomake


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica -ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Karta där Botnia-Atlantica-området är markerat. Kartta, jossa Botnia-Atlantica-alue on merkitty.

Ota yhteyttä meihin Pohjanmaan liitolla