Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa

Koulutus 9.4.2024: Miten aloittaa kulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Tervetuloa Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hankkeen koulutukseen Miten aloittaa kulttuurinen vapaaehtoistoiminta tiistaina 9.4.2024 klo 9-14 Pohjanmaan liittoon, Hietasaarenkatu 6 B, 65101 Vaasa.

Koulutus ja lounas maksuttomia. Matkat omakustanteisia.  

Koulutuksen käytyäsi:   

- Sinulla on tietoa perusasioista, joita tulee huomioida toimintaa käynnistettäessä.   
- Sinulla on tietoa eri malleista ja tavoista toteuttaa kulttuurista vapaaehtoistoimintaa.  
 
Koulutuksessa saat myös kuulla käytännön esimerkkejä Kulttuurikaveri-hankkeen starttaamisesta ja opit, millaisia hyvinvointivaikutuksia vapaaehtoistoiminnasta saadaan. 

Kouluttajat: Anne Porthén, toiminnanjohtaja ja Hanna Virtanen, aluetoiminnan päällikkö Kansalaisareenasta.  

Koulutuksen ohjelma: 
 
9:00 Aamukahvit ja tervetuloa, Pia Timberg, Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hankkeen projektipäällikkö, Pohjanmaan liitto  

9:15-11:15 Mitä on kulttuurinen vapaaehtoistoiminta? Anne Porthén, toiminnanjohtaja, Kansalaisareena 

11:15-12:30 Lounas 
 
12.30–14 Ideointityöpaja  

Ideointi pohjautuu aamupäivän koulutukseen ja siinä ideoidaan oman kunnan, järjestön tai organisaation tavasta järjestää kulttuurista vapaaehtoistoimintaa ja kuinka toimintaa voisi järjestää yhteistyönä muiden kanssa.  Työpajan fasilitoivat Hanna Virtanen ja Anne Porthén. 
Lopuksi Hanna Virtanen kertoo Valikkoverkoston ja Vaasan seudun valikkoryhmän toiminnasta, ja Anne Porthén kertoo lyhyesti Kansalaisareenan toiminnasta. 

Tule mukaan vahvistamaan ja jakamaan osaamistasi osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisestä sekä hakemaan vinkkejä, tukea ja yhteistyötahoja kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen! 
 
Lisätietoja koulutuksesta: Pia Timberg, 044 491 8957, pia.timberg@obotnia.fi 

Tietoa hankkeesta

Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistoimintaa, jotta Pohjanmaan maakunnan ja Kokkolan kaupungin asukkaiden kynnys osallistua kulttuuriin madaltuisi. Samalla vahvistetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuriin osallistumista estää usein kokemuksen, tottumuksen ja tiedon puute. Myös yksinäisyys ja seuran puute, fyysiset esteet yms. voivat rajoittaa osallistumista. Kynnys osallistua kulttuuriin voi madaltua, jos seurana on tottuneempi kulttuurikävijä (kokemusasiantuntija) , jolla on tietoa ja kokemusta tarjolla olevista kulttuuripalveluista ja niiden sisällöistä.

Haasteena monesti kuitenkin on, kuinka kulttuurin kokemusasiantuntija ja hänen osaamistaan tarvitseva löytävät toisensa. Hankkeessa vastataan tähän haasteeseen mm. valmentamalla sekä kulttuuripalvelujen tuottajia että vapaaehtoistyöntekijöitä onnistumaan työssään sekä kehittämällä erilaisia toimintamalleja ja rakenteita.

Hanke on kaksivuotinen (2023-2024) ja Pohjanmaan liitto toteuttaa sen yhteistyössä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän KulturÖsterbotten-yksikön, Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkien, Mustasaaren ja Maalahden kuntien sekä Art in Malakta -yhdistyksen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 175 000 euron erityisavustuksen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen tarkoitetusta määrärahasta.

Lisätietoja:

Pia Timberg
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Kultuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hanke 9.10.2023–31.12.2024

Seija Punnonen
Kulttuurisuunnittelija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi