Kansainvälinen toiminta

Toiminnallamme on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälinen kanssakäyminen ja yhteistoiminta valtakunnanrajan yli ovat osa päivittäistä työtä niin edunvalvonnassa kuin hankehallinnoinnissakin. Yhteistyösuhteita ylläpidetään erityisesti Pohjoismaihin, Itämeren alueella sekä Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja toimielimiin.

Liitto on edustettuna seuraavissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä:

Euroopan raja-alueiden liitto AEBR

Euroopan raja-alueiden liitto (The Association of European Border Regions AEBR) perustettiin vuonna 1971 lisäämään ja koordinoimaan eurooppalaisten raja-alueiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä järjestössä on jäsenenä 95 raja-aluetta. Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Ann-Sofi Backgren on AEBR:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöelin BSSSC

Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöelin (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation BSSSC) on Itämeren kymmenen rantavaltion alueviranomaisten muodostama poliittinen verkosto. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tukea Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa tekemällä tiivistä yhteistyötä koko Itämeren alueella toimivien organisaatioiden kanssa.

Euroopan periferisten merellisten alueiden liitto CPMR

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (The Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe CPMR) on Euroopan vanhimpia alueiden yhteisiin intresseihin perustuvia yhteenliittymiä. Se perustettiin Bretagnen maakunnan aloitteesta Saint-Malossa vuonna 1973, kun Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyivät Euroopan unioniin. Pohjanmaan liitto on ollut jäsen vuodesta 1995. Järjestöön kuuluu tätä nykyä 160 jäsenaluetta 28 eri maasta, niin EU:n jäsenmaista kuin myös unioniin kuulumattomista maista. CPMR:n päätavoite on edistää tasapainoista aluekehitystä Euroopassa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta vahvistamalla. Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Richard Sjölund edustaa Pohjanmaan liittoa CPMR:ssä.

Keskipohjola-komitea

Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat keskisen Suomen, Ruotsin ja Norjan alueet. Komitean toiminnan painopistealueet ovat innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen vahvistaminen, itä-länsi-liikenneyhteyksien parantaminen, kulttuuri- ja elämyselinkeinojen edistäminen sekä ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittäminen. Pohjanmaan liiton edustajat Keskipohjola-komiteassa ovat maakuntahallituksen jäsenet Ann-Sofi Backgren, Richard Sjölund ja Anne-Marie Viinamäki sekä maakuntahallituksen varajäsen Peter Boström, joka myös toimii komitean puheenjohtajana.

Merenkurkun neuvosto

Merenkurkun neuvosto on kolmen pohjalaismaakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista toimijoista. Merenkurkun neuvoston hallituksessa Pohjanmaan liittoa edustaa maakuntajohtaja Kaj Suomela varajäsenenään maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikaela Björklund.

Älykkään erikoistumisen verkosto S3

Älykkään erikoistumisen verkosto S3 sai ensimmäisen suomalaisen jäsenalueensa tammikuussa 2012 Pohjanmaan liiton liittyessä jäseneksi. Tätä nykyä jäsenalueita on Euroopassa n. 130.

West Finland European Office

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen maakunnan liitoilla on Brysselissä yhteinen toimisto, West Finland European Office. Eurooppa-toimiston toiminta vakinaistettiin vuonna 2006. Toimistoa hallinnoi Pohjanmaan liitto.

Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunta on vuodesta 1994 lähtien tehnyt yhteistyötä saksalaisen osavaltion Schleswig-Holsteinin kanssa.

Ota yhteyttä

Johnsson Jerker IMG 9939
Jerker Johnson
Aluekehitysasiantuntija, kv-koordinaattori