Verkostotoiminta

Pohjanmaan kumppanuusverkosto

Logo tekstillä Pohjanmaan kumppanuusverkosto.

Pohjanmaan kumppanuusverkosto on Pohjanmaan liiton avoin yhteistyöfoorumi järjestöille, yhdistyksille ja muille vapaaehtoistoimijoille. Verkosto vastaa järjestöjen tarpeeseen laaja-alaisuudesta ja on avoin kaikille. Toiminnan painopisteenä on verkostoituminen, ja tavoitteena on muun muassa edistää järjestöjen välistä ja järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä vapaaehtoissektorin kanssa.

Verkoston sähköpostilistaan voit liittyä täällä.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimikausi päättyi 2023. Pohjanmaan liitto kiittää lämpimästi neuvottelukuntaa kuluneista vuosista ja toivottaa järjestöt ja yhdistykset mukaan uuteen kumppanuusverkostoon!


Pohjanmaan demokratiainnovaatioverkosto

Demokratiainnovaatioverkosto kokoaa yhteen laajasti alueen julkisen sektorin, kuten kuntien ja hyvinvointialueen työntekijöitä, korkeakouluja, järjestöjä sekä muita osallisuus- ja demokratiatyön parissa toimivia. Verkosto on jatkoa Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n Sitra Lab 4 -muutosohjelmassa kehitetyille Demokratiatalkoille.

Verkoston sähköpostilistaan voit liittyä täällä. 

Ota yhteyttä: lotta.pitkanen@obotnia.fi


Nuorten osallisuus

Vaikuta!-teemapäivät

Pohjanmaalla nuorten osallisuutta on ryhdytty edistämään etenkin Vaikuta!-teemapäivien avulla. Ensimmäinen Vaikuta!-teemapäivä järjestettiin Korsnäsin kunnassa. Teemapäivän järjestivät Korsnäsin nuorisotoiminta yhdessä kunnan johdon ja alakoulujen kanssa. Päivän sisältöä ovat suunnitelleet myös Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan hyvinvointialueen/oppilashuollon edustajat.

Päivän tarkoituksena oli kerätä oppilaiden mielipiteitä muun muassa Korsnäsin kunnasta, hyvinvoinnista, kuraattoripalveluista, koulusta sekä Korsnäsin ja Pohjanmaan tulevaisuudesta. Oppilaiden mielipiteitä kerättiin erilaisten työpajojen ja Seppo-nimisen digitaalisen osallistumispelin avulla. Lue lisää (linkki ajankohtaista-uutiseen).  

Toinen Vaikuta! -teemapäivä Pohjanmaalla järjestettiin 7.3. Vöyrin kunnassa. Oppilaiden mielipiteitä kerättiin eri työpajoissa ja digitaalisella Seppo-osallisuuspelillä. Pohjanmaan liitto oli mukana kuulemassa oppilaiden ajatuksia Pohjanmaan tulevaisuudesta Agenda 2030 -tavoitteiden valossa. Päivän suunnittelun ja organisoinnin hoitivat Vöyrin kunnan vapaa-ajan kanslia yhteistyössä Pohjanmaan liiton, Tegengrenskolanin, nuorisovaltuuston, oppilaskunnan ja kunnan päättäjien kanssa.

Vaikuta!-teemapäivä on Nuorten Suomi ry:n yhdessä nuorten kanssa kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan ja kerätä heidän ideoitaan päätöksenteon tueksi. Se on myös erinomainen menetelmä demokratiakasvatukseen ja täydentää peruskoulun yhteiskuntaoppia. Lue lisää: Nuorten Suomi/Vaikuta! -teemapäivä.

Paperi pöydällä, jossa Agenda 2030 tavoitteet.

Ota yhteyttä

Lotta Pitkänen
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi