Tasa-arvoryhmä

neljä ihmistä hyväksymistä osoittava kyltti kasvojen edessä

Pohjanmaan liiton alaisen tasa-arvoryhmän tavoitteena on nostaa toiminnallaan esiin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja, edistää naisten osallistumista yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan soveltamista Pohjanmaalla. Tasa-arvoryhmä on toiminut vuodesta 1999 lähtien ensin nimellä naisteemaryhmä ja kaudesta 2011–2012 lähtien nimellä Pohjanmaan tasa-arvoryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Anna Bertills.

Tasa-arvoryhmän kokoonpano 2018–2021

Tasa-arvoryhmän toimintasuunnitelma 2019–2020 

Tasa-arvokampanja 2021

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toteutti keväällä 2021 tasa-arvokampanjan, johon sisältyi seuraavat osat:

Pohjanmaan kuntien tasa-arvoverkosto

Tasa-arvoverkoston tavoitteena on tuottaa vertaistukea kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Verkosto kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa ja sitä hyödynnetään mm. tasa-arvotyöhön ja -hankkeisiin liittyvän tiedon jakamisessa.

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan verkostoon (yhteystiedot alla).

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja - Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

Peruskirjan avulla kunnat ja maakunnat voivat vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.

Lue lisää Kuntaliiton kotisivuilta. 

Muita julkaisuja tasa-arvosta

Uutta virtaa kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön -työpaja 21.10.2020

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
Maakuntastrategia, tulevaisuustyö ja tilastot, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia
Näytä koko kalenteri