Tasa-arvo

neljä ihmistä hyväksymistä osoittava kyltti kasvojen edessä

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä

Pohjanmaan liiton alaisen tasa-arvoryhmän tavoitteena on nostaa toiminnallaan esiin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja, edistää naisten osallistumista yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan soveltamista Pohjanmaalla. Tasa-arvoryhmä on toiminut vuodesta 1999 lähtien ensin nimellä naisteemaryhmä ja kaudesta 2011–2012 lähtien nimellä Pohjanmaan tasa-arvoryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Anna Bertills.

Tasa-arvoryhmän kokoonpano 2022–2023

Tasa-arvoryhmän toimintasuunnitelma 2022–2023

Tasa-arvoryhmän toimintakertomus 2018–2021

Pohjanmaan kuntien tasa-arvoverkosto

Tasa-arvoverkoston tavoitteena on tuottaa vertaistukea kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Verkosto kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa ja sitä hyödynnetään mm. tasa-arvotyöhön ja -hankkeisiin liittyvän tiedon jakamisessa.

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan verkostoon (yhteystiedot alla).

Kampanjat ja aineistoa

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys 2023

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys valitaan vuonna 2023 toisen kerran. Palkinto jaetaan, jotta voimme nostaa esille ja kiittää yrityksiä, jotka aktiivisesti pyrkivät rakentamaan entistä tasa-arvoisempaa ja moninaisempaa työelämää. Ehdokkaita voi esittää 18.1.–17.2.2023 osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/070e35f5bc.

Lue lisää

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen arki nuorille

Kuinka rakennamme tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Pohjanmaata yhdessä? Kuinka nuorten äänet saadaan kuuluviin koulujen ja kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä? Pohjanmaan tasa-arvoryhmä haluaa saada nuorten äänet kuuluviin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. 

Lue lisää

Tasa-arvokampanja 2021

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toteutti keväällä 2021 tasa-arvokampanjan, johon sisältyi seuraavat osat:

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja 

Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

Peruskirjan avulla kunnat ja maakunnat voivat vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.

Lue lisää Kuntaliiton kotisivuilta. 

Muita julkaisuja tasa-arvosta

Ota yhteyttä

Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Maakuntastrategia, tulevaisuustyö ja tilastot, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia
Näytä koko kalenteri