Jämställdhet

neljä ihmistä hyväksymistä osoittava kyltti kasvojen edessä

 

Österbottens jämställdhetsgrupp

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Anna Bertills.

Jämställdhetsgruppens verksamhetsberättelse 2018–2021

Jämställdhetsgruppens sammansättning 2022–2023

Beredare: Irina Nori, Österbottens förbund, fornamn.efternamn@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Österbottens förbund:
Anna Bertills (ordf.) (ersättare: Lena Gammelgård)
Johanna Borg (ersättare: Steven Frostdahl)
Oili Airaksinen-Rajala (ersättare: Riitta Pääjärvi-Myllyaho)

Kommuner:

Vasaregionen:
Virve Flinkkilä, Vasa (ersättare: Elisabeth Hästbacka, Vasa)
Markus Norrback, Malax (ersättare: Victor Ohlis, Vörå)
Samuel Broman, Korsholm (ersättare: Kurth Silorinne, Laihela)

Sydösterbotten:
Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes (ersättare: Mari Hiltula, Kaskö)
Paavo Rantala, Kristiinankaupunki (ersättare: Anja Heinänen, Kristinestad)

Jakobstadsregionen (samarbetsnämndens gemensamma förslag):
Carola Sundqvist, Jakobstad (ersättare: Marika Hagnäs, Kronoby)

Österbottens välfärdsområde:
Marjo Hannu-Jama (ersättare: Christian Lindedahl)

Läroanstalter:
Fritjof Sahlström, Åbo Akademi (ersättare: Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi)
Katariina Koski, Vasa yrkeshögskola (ersättare: Katja Luomaranta, Yrkeshögskolan Novia)
Thomas Fant, Yrkesakademin i Österbotten (ersättare: Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten)
Mathias Kass, Optima (ersättare: Anne Peltomäki, Vamia)
Sabina Forsbacka, STEP-utbildning

Organisationer/företag:
Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundet
Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare 
Triinu Varblane, Merinova

Jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Jämställdhetsnätverket ska ge kollegialt stöd till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i kommunerna. Nätverket samlas 1–2 gånger per år och används för att bl.a. sprida information om arbete och projekt kring jämställdhet.

Ta kontakt om du vill komma med till nätverket (kontaktuppgifterna nedan).

Material

Jämställdhetskampanj 2021

Våren 2021 genomförde Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, i vilken ingick följande delar:

Europeisk deklaration om jämställdhet

En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Läs mera på Kommunförbundets webbplats

Andra publikationer om jämställdhet

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Kommande evenemangKommande evenemang
Mera ur kalendern