Jämställdhet

neljä ihmistä hyväksymistä osoittava kyltti kasvojen edessä

 

Österbottens jämställdhetsgrupp

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Anna Bertills.

Jämställdhetsgruppens sammansättning 2022–2023

Jämställdhetsgruppens verksamhetsplan 2022–2023

Jämställdhetsgruppens verksamhetsberättelse 2018–2021

Jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Jämställdhetsnätverket ska ge kollegialt stöd till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i kommunerna. Nätverket samlas 1–2 gånger per år och används för att bl.a. sprida information om arbete och projekt kring jämställdhet.

Ta kontakt om du vill komma med till nätverket (kontaktuppgifterna nedan).

Kampanjer och material

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2023

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten väljs den andra gången 2023. Priset delas ut våren 2023 för att vi ska kunna lyfta fram och tacka företagen som aktivt strävar efter mera jämställdhet och satsar på mångfalden i arbetslivet. Tid för nominering är 18.1–17.2.2023. Nomineringar kan lämnas in på https://www.lyyti.fi/questions/070e35f5bc.

Läs mera

En jämställd och jämlik vardag för unga

Hur kan vi tillsammans främja jämställdhet och jämlikhet i Österbotten? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhets- och jämlikhetsarbete? Österbottens jämställdhetsgrupp vill höra ungas röster om jämställdhet och jämlikhet. 

Läs mer

Jämställdhetskampanj 2021

Våren 2021 genomförde Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, i vilken ingick följande delar:

Europeisk deklaration om jämställdhet

En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Läs mera på Kommunförbundets webbplats

Andra publikationer om jämställdhet

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Kommande evenemangKommande evenemang
Mera ur kalendern