En jämställd och jämlik vardag för unga (på svenska)

7.12.2022
18:00 - 19:30
Microsoft Teams

Hur kan vi tillsammans främja jämställdhet och jämlikhet i Österbotten? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhet- och jämlikhetsarbetet? Nu har du möjlighet att öka ungdomsperspektivet i utvecklandet av Österbotten!

Målgrupper: ungdomar i Österbotten, t. ex. studerande på andra och tredje stadiet och elever i skolor för årskurs 7–9, medlemmar i ungdomsfullmäktigen och nätverket för unga företagarna

På workshoppen får du ökad kunskap om jämlikhet och jämställdhet samt mer information om och inspiration för arbetet kring dessa frågor inom läroanstalten och kommunen. Du kommer att träffa andra unga och tillsammans får ni fundera på hur ni kunde vara involverade i arbetet med jämställdhet och likabehandling i era vardag.

Anmäl dig senast 5.12

Du kan också svara på en förhandsenkät här. Enkätens resultat används som underlag för diskussioner i workshoppen

Mer info: Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Workshoppen ordnas av Österbottens förbund och Österbottens jämställdhetsgrupp tillsammans med Ekvalita (expert på jämställdhet och jämlikhet).Tillbaka