tasa arvoinen ja yhdenvertainen arki

Könskonsekvensbedömning och jämställdhetsbudgetering

7.6.2023
14:00 - 15:15
Zoom (länken skickas till de som har anmält sig)

Kortkurs för kommunerna och välfärdsområdet i Österbotten

Anmälning: https://www.lyyti.fi/reg/Sukupuolivaikutusten_arviointi_ja_sukupuolitietoinen_budjetointi_0292/se (senast 5.6)

Målgrupper: tjänsteinnehavare och förtroendevalda i kommunerna i Österbotten, Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund

Program

14.00–14.10 Välkommen

14.10–14.50 Effektfulla beslut, jämställd ekonomi
Johanna Vihtari och Sonja Soronen, Institutet för hälsa och välfärd

14.50–15.10 Jämställdhetsbudgetering inom hälsovården – Case Region Örebro län
Anna Swift-Johannison, Region Örebro län, Sverige

15.10–15.15 Avslutning

Kursen är kostnadsfri, tvåspråkig (tolkning på svenska/finska) och frivillig, inget arvode eller andra ersättningar betalas ut.

Välkommen!

Mer info:Irina Nori, Österbottens förbund,  irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Kortkursserien En jämställd och jämlik vardag i Österbotten är en del av Österbottens jämställdhetsgrupps verksamhet. En av gruppens tyngdpunkter är att främja kommunernas och välfärdsområdets jämställdhets- och likabehandlingsarbete i Österbotten.Tillbaka