Jämställdhet

En jämställd och jämlik vardag i Österbotten

En jämställd och jämlik vardag i Österbotten

Österbottens förbund vidareutvecklar arbetet med jämställdhet och likabehandling så att det blir mer nätverksliknande och öppet. Nuvarande Österbottens jämställdhetsgrupp och jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten ersätts med Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, som är öppet för alla intresserade.

Läs mer om vårt tidigare arbete med jämställdhet

Förberedelserna för det nya jämställdhets- och likabehandlingsnätverket fortsätter genom att bjuda in Österbottens kommuner, statliga myndigheter, näringslivsbolag, utbildningsinstitutioner och andra intresserade parter för att tillsammans planera nätverkets verksamhet. Det förberedande arbetet utmynnar i en verksamhetsplan för Österbottens förbunds jämställdhets- och likabehandlingsnätverk för åren 2024–2025.

Välkommen att planera jämställdhets- och likabehandlingsnätverket i Österbotten!

Tid:
Planerginsmöte 1: fredagen den 24 maj 2024 kl. 9–11 (identifiera teman)
Planerginsmöte 2: onsdagen den 19 juni 2024 kl. 9–11 (verksamhetsplan)

Plats: Teams / Du kan också delta i planeringen på en gemensam plattform (anmäl dig nedan för att få en länk till Teams/plattformen Howspace)

Anmälan: https://www.lyyti.fi/questions/adc9fc25ae 

Mer information om jämställdhet och likabehandling

Europeisk deklaration om jämställdhet

En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Läs mera på Kommunförbundets webbplats

Övrigt material

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Kommande evenemangKommande evenemang
Mera ur kalendern