Jämställdhetsgruppen

neljä ihmistä hyväksymistä osoittava kyltti kasvojen edessä

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Ann-Sofi Backgren.

Jämställdhetsgruppens sammansättning 2018–2021

Jämställdhetsgruppens verksamhetsplan 2019–2020

Jämställdhetskampanj 2021

Våren 2021 genomför Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, som ingår följande delar:

Jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Jämställdhetsnätverket ska ge kollegialt stöd till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i kommunerna. Nätverket samlas 1–2 gånger per år och används för att bl.a. sprida information om arbete och projekt kring jämställdhet.

Ta kontakt om du vill komma med till nätverket (kontaktuppgifterna nedan).

Europeisk deklaration om jämställdhet - En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Läs mera på Kommunförbundets webbplats

Andra publikationer om jämställdhet

Workshoppen Ny fart på kommunens jämställdhets- och likabehandlingsarbete 21.10.2020

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Kommande evenemangKommande evenemang
Mera ur kalendern