TAYVverkosto banneri v2

Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk: Planeringsmöte 2

19.6.2024
9:00 - 11:00

Välkommen att planera jämställdhets- och likabehandlingsnätverket i Österbotten!

Tid:
Planerginsmöte 1: fredagen den 24 maj 2024 kl. 9–11 (identifiera teman)
Planerginsmöte 2: onsdagen den 19 juni 2024 kl. 9–11 (verksamhetsplan)

Plats: Teams / Du kan också delta i planeringen på en gemensam plattform (anmäl dig nedan för att få en länk till Teams/plattformen Howspace)

Anmälan: https://www.lyyti.fi/questions/adc9fc25ae 

Österbottens förbund vidareutvecklar arbetet med jämställdhet och likabehandling så att det blir mer nätverksliknande och öppet. Österbottens jämställdhetsgrupp och jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten ersätts med Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, som är öppet för alla intresserade.

Förberedelserna för jämställdhets- och likabehandlingsnätverket fortsätter genom att bjuda in Österbottens kommuner, statliga myndigheter, näringslivsbolag, utbildningsinstitutioner och andra intresserade parter för att tillsammans planera nätverkets verksamhet. Det förberedande arbetet utmynnar i en verksamhetsplan för Österbottens förbunds jämställdhets- och likabehandlingsnätverk för åren 2024–2025.

Efter planeringsfasen kommer nätverkets verksamhet att inriktas på tematiskt arbete mellan intresserade aktörer. I slutet av verksamhetsperioden sammankallas de relevanta intressegrupperna igen för att utvärdera resultaten av det tematiska arbetet och planera nätverkets fortsatta arbete.

Mer information:

https://www.obotnia.fi/samarbete-och-intressebevakning/jamstalldhetsgruppen/ 

Irina Nori, Österbottens förbund, fornamn.efternamn@obotnia.fi, tel. 044 032 0644Tillbaka