Kaikukortti

Kultur är till för alla, oavsett ekonomisk ställning. Med kortet Kaikukortti kan unga, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt få bättre möjligheter att delta i kulturlivet och syssla med konst.

Kaikukortti är avsett för personer över 16 år som är klienter inom socialsektorn i en kommun som hör till Kaikukorttinätverket. Med kortet kan man få gratis inträdesbiljetter till museer, teatrar och konserter som ingår i nätverket eller avgiftsfria kursplatser på medborgarinstitut.

I Österbotten har Kaikukortti redan testats i Vasa. På hösten 2021 tas kortet i bruk också i Korsnäs, Korsholm, Närpes och Vörå.

Kaikukortti har utvecklats av tjänsten Kultur för alla. I Österbotten är det Österbottens förbund som koordinerar ibruktagandet av kortet.

Mer information om Kaikukortti på den riksomfattande webbplatsen.

Ta kontakt

Seija Punnonen
Kulturplanerare
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi