Unga människor sitter på en äng. Nuoria istuu pellolla.

Österbottens jämställdhetsgrupp satsar på unga och på ökad mångfald i arbetslivet

3.11.2022

Österbottens jämställdhetsgrupp satsar under verksamhetsperioden 2022–2023 särskilt på unga och på ökad mångfald i arbetslivet. Gruppen fortsätter också sitt nära samarbete med kommunerna och välfärdsområdet i Österbotten.

”Ungdomarna är Österbottens framtid, och det är viktigt att de unga är med och bygger upp ett allt livskraftigare Österbotten. Ett mångfaldigt arbetsliv utgör en hörnsten i regionens livskraft, speciellt med tanke på tillgången till kvalificerad arbetskraft”, konstaterar jämställdhetsgruppens ordförande Anna Bertills.

Allra först genomför jämställdhetsgruppen en enkät och en workshop för unga i Österbotten. Enkäten är öppen 31.10–13.11.2022 här. Med hjälp av enkäten vill jämställdhetsgruppen kartlägga ungas synpunkter på jämställdhet och likabehandling och få idéer för att involvera ungdomar i arbetet med jämställdhet och likabehandling till exempel i skolor och kommuner. Diskussionen fortsätter på workshoppar på webben för unga, på svenska 7.12 och på finska 8.12.2022. 

Årets jämställdhetsföretag utses på våren

En annan större kampanj är att våren 2023 utse Årets jämställdhetsföretag i Österbotten. Kampanjen startar i början av året, när nomineringar kan lämnas in. Kampanjen är ett led i arbetet med att bygga upp ett arbetsliv med mångfald. I Finland och i Österbotten är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön och etnisk bakgrund. När konkurrensen om kvalificerad arbetskraft hårdnar bör arbetsgivare sträva efter att bygga upp arbetsplatser och arbetskulturer som inte bara tillåter mångfald bland personalen utan också värnar om och tar tillvara mångfalden. På en bra och innovativ arbetsplats har alla det bra oberoende av kön, ålder, etnicitet, språk, övertygelse, funktionshinder, hälsotillstånd eller sexuell läggning.

Österbottens jämställdhetsgrupps verksamhet samordnas av Österbottens förbund. Läs mer om gruppens verksamhet här.

 

Ytterligare information:

Anna Bertills, ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp, anna@bertillsjung.com, tfn 050 354 2720

Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tfn 044 032 0644

Gå till "Aktuellt från förbundet"