Stöd för hållbar tillväxt och livskraft (AKKE) kan sökas i Österbotten

Stöd för hållbar tillväxt och livskraft (AKKE) kan sökas i Österbotten

20.3.2023

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och i landskapens egeninitierade utveckling. 

Nu är det dags för ansökningsomgång 1/2023 

Österbottens förbund kan bevilja anslag för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) till utvecklingsprojekt. I denna ansökningsomgång anslår vi att sökas sammanlagt ca 600 000 euro under rubriken Avtalsenligt samarbete. Ansökningsomgången pågår under perioden 21.3-11.5.2023.

I ansökningsomgången prioriteras: 
- Projekt med fokus på tryggande av kompetent arbetskraft (ca. 400 000 euro)
- Projekt för främjande av forsknings- och utvecklingssamarbete samt åtgärder som främjar internationella förnyelsebara energiinvesteringar (ca. 200 000 euro)

Läs mer och sök.

Gå till "Aktuellt från förbundet"