Öppna ansökningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för Eruf- och AKKE-finansiering.

Ansökan: Finansiering från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF)

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) Ansökningstid 21.4 – 14.6.2023

Österbottens förbund har sammanlagt cirka 4,2 miljoner euro i finansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 i EU:s regional- och strukturpolitiska program prioritering 7 Ett Finland för rättvis omställning  (FRO).

De projekt som finansieras ska följa programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och den regionala planen för en rättvis omställning i Österbotten (FRO) och främja deras mål. Dessutom ska projekten bidra till målen i Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten 2022–2025 (S3).

Mera information om tyngdpunkter, ansöknings- och urvalskriterier och kostnadsmodeller hittar du i ansökningsutlysningen

 

Ansökan: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Ansökningsomgången avslutades 11.5.2023

 

Ansökan: Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Ansökningsomgången avslutades 27.4.2023.