Utkastet till landskapsstrategi läggs fram

Utkastet till landskapsstrategi läggs fram

13.12.2021

Utgångspunkten för Österbottens landskapsstrategi är att skapa grund för ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart Österbotten. Landskapsstyrelsen beslöt idag att utkastet till landskapsstrategin läggs fram på Österbottens förbunds webbplats 20.12.2021–31.1.2022. Under den tiden finns det möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om utkastet.

Kungörelse och länk till strategiutkastet

Utgångspunkten för den nya landskapsstrategin är vilka förändringsfenomen som kommer att påverka landskapet mest. Bland de viktigaste fenomenen lyfts bland annat klimatförändringen, digitaliseringen och minskningen av befolkning i arbetsför ålder fram. Landskapsstrategin beskriver hur förändringsfenomenen påverkar utvecklingen i Österbotten samt med vilka målsättningar vi försöker svara på förändringsfenomenens konsekvenser.

Till exempel är klimatförändringen både en utmaning och en möjlighet för Österbotten. Klimatförändringen kan orsaka betydande miljöproblem och socioekonomiska problem i landskapet. Å andra sidan skapar den s.k. gröna omställningen till utsläppsfria och energieffektiva lösningar stora möjligheter för näringslivet i Österbotten.

Landskapsstrategin ska föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande våren 2022.

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"