Beredning av landskapsstrategin

Österbottens förbund har börjat utarbeta Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram.

Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.

Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för olika myndigheter och andra aktörer samt medborgarna kan föra fram sina synpunkter.

Kungörelse 10.11.2020

Utgångspunkter för landskapsstrategin

Program för deltagande och bedömning 

Beredningen av landskapsstrategin inleds med att ett program för deltagande och bedömning utarbetas. Programmet för deltagande och bedömning beskriver beredningsprocessen för landskapsstrategin och redogör för möjligheterna att påverka beredningen av strategin.

Program för deltagande och bedömning 

Påverka beredningen

Du kan påverka beredningen under alla faser i processen.

Du kan ta kontakt med oss för att ställa frågor, kommentera eller kanske föreslå något. Vi ber dig då använda dig av vår kontaktblankett.

Medborgarforum

Vill du aktivt vara med och påverka framtiden för Österbotten? Kom med i medborgarforumet.

Till medborgarforumet kan alla intresserade invånare i Österbotten anmäla sig. Som medlem i medborgarforumet får du påverka beredningen av landskapsstrategin och landskapsplanen bl.a. genom olika webbenkäter och diskussionsmöten.

Medlemskapet är inte förpliktande på något sätt, utan du kan delta i beredningen när det passar dig.

Anmäl dig till medborgarforumet via vår webbplats eller genom att vända dig direkt till beredaren.

#mittösterbotten

Ibland är en bild mer talande än en text. Sommaren 2015 startade vi kampanjen #mittösterbotten för att inspirera österbottningar att berätta vad de älskar i sitt landskap eller vilka platser och vad som är viktiga för dem i Österbotten. Du kan delta du också genom att sätta upp en bild på Instagram och tagga den med #mittösterbotten. Tro det eller ej, men det hjälper oss också att plocka fram det som är väsentligt i framtidens Österbotten.

Kommande evenemang

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert