Återhämtningsmedlen i Finlands program för hållbar tillväxt måste riktas effektivt

Återhämtningsmedlen i Finlands program för hållbar tillväxt måste riktas effektivt

9.12.2020

Ställningstagande av landskapsdirektörerna i Västra Finland

De ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin är kraftiga i hela Finland. Effekterna märks särskilt påtagligt i Västra Finland, som är i hög grad exportdrivet. Att stimulera näringsverksamheten och omdana industrin i regionen är avgörande för att Finland ska kunna återhämta sig. Ekonomin måste sättas i rullning genom snabba, förnuftigt riktade åtgärder.

Enligt Finlands program för hållbar tillväxt syftar investerings- och reformpaketen till långsiktiga positiva effekter och de koncentreras på stora helheter. Speciellt eftersträvansvärda är åtgärder som möjliggör privata investeringar och förbättrar sysselsättningen. Vid prioriteringen betonas konsekvenserna för sysselsättningen, konkurrenskraften, hållbarheten i den offentliga ekonomin samt nettoutsläppsminskningarna, stärkandet av den cirkulära ekonomin samt anpassningen till klimatförändringen.

Landskapen i Västra Finland ser positivt på målen i programmet för hållbar tillväxt och föresatsen att ta beslut av nationell betydelse. Återhämtningen från coronakrisen förutsätter omfattande reformprojekt över landskapsgränserna. Nu behövs snabba åtgärder som stärker framför allt exportindustrin och förutsättningarna för den. Västra Finland är en region med tillväxtpotential, och här ger utvecklingsmedlen snabbt samhällsekonomisk nytta. I Finlands program för hållbar tillväxt är det också motiverat att inkludera investeringar i hållbar trafik.

Exportindustrins företag har en rentav större inverkan på Finlands samhällsekonomi än tidigare beräkningar har visat. Enligt en färsk utredning står exportföretagen direkt och indirekt för mer än 46 procent av Finlands bruttonationalprodukt. År 2019 genererade exportindustrin över 28 miljarder euro i skatteinkomster. Därför är det mycket viktigt att verksamhetsförutsättningarna för export-Finland fortsätter att vara konkurrenskraftiga. En stärkt export, som bygger på gedigen kompetens samt forskning, utveckling och innovation, ger ny tillväxt i Finland och avhjälper därigenom också krisen i den offentliga ekonomin.

Vi landskapsdirektörer i Västra Finland påminner om att i vår region finns drivkraft för en framtida hållbar tillväxt. Det är befogat att sätta in utvecklingssatsningar dit där tillväxtmöjligheterna och nyttan för samhällsekonomin är stor. Detta gäller såväl medlen i Finlands program för hållbar tillväxt som fördelningen av EU:s strukturfinansiering 2021–2027 mellan landskapen.

Asko Peltola, landskapsdirektör, Södra Österbottens förbund                                                                                          

Pekka Hokkanen, tf. landskapsdirektör, Mellersta Finlands förbund

Esa Halme,landskapsdirektör, Birkalands förbund

Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund                                                          

Asko Aro-Heinilä, landskapsdirektör, Satakunta förbund

Anna-Mari Ahonen, landskapsdirektör, Egentliga Tavastland

Gå till "Aktuellt från förbundet"