Bidrag kan sökas för finskspråkiga kulturprojekt

Bidrag kan sökas för finskspråkiga kulturprojekt

18.5.2021

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar bidrag för projekt som främjar det finskspråkiga kulturlivet i landskapet. Ansökningstiden går ut den 18 juni och besluten fattas i augusti.

Ansökningar kan lämnas in av föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner. Även en kommun kan få bidrag förutsatt att det handlar om ett projekt i flera kommuner och att kommunerna har förbundit sig att samarbeta kring det.  

De som fick bidrag i ansökningsrundan i januari beviljas inte stöd en gång till i år. Projekt som genomförts innan ansökningstiden gått ut stöds inte retroaktivt.

Anvisningar om ansökningsförfarandet

Gå till "Aktuellt från förbundet"