Energi och cirkulär ekonomi, vad är nästa steg och kan det finansieras genom JTF?

Energi och cirkulär ekonomi, vad är nästa steg och kan det finansieras genom JTF?

16.2.2023

Energi och cirkulär ekonomi är heta ämnen i Österbotten. Det pågår en mängd olika satsningar och projekt på dessa teman. Omställningen till grön energi och hållbara system kommer nu och inte senare. Vi vill därför bjuda in dig till en diskussion kring var vi står nu och vad som borde vara nästa steg framåt när det gäller satsningar på energi och cirkulär ekonomi. Vi har samtidigt möjlighet att fundera kring vilka möjligheter till finansiering som finns regionalt, speciellt med tanke på kommande JTF ansökningsomgångar.

Väkommen till workshoppen: Nästa steg inom energi och cirkulär ekonomi? 

Tid: 8.3.2023, kl. 9–12

Plats: Scandic Waskia i Vasa 

Se programmet och anmälningslänken här.

JTF- 2023 tyngdpunkter: Skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet – Till rubriken prioriteras ca 3 miljoner euro vilket är 70 % av tillgängliga medel. Främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion samt återställande av torvmarker – Till rubriken prioriteras ca 1,2 miljoner euro vilket är 30 % av tillgängliga medel.

 

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen

Gå till "Aktuellt från förbundet"