Statistik

Webbplatsen samlar den nyaste statistiken om landskapet Österbotten. Temaområden är befolkning, regionekonomi, arbetsmarknaden, företag, utbildning och kultur.

Webbsidorna upprätthålls av Österbottens förbund och baseras på information från Österbottens förbund och NTM-centralen i Österbotten i samarbete med Österbottens handelskammare, Statistikcentralen och övriga aktörer i regionen.

Information om invånarnas välfärd i Österbotten 

Under mars–april 2021 utreddes invånarnas välfärd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten med hjälp av den omfattande undersökningen Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021. Genom barometerenkäten kartlades olika yrkesgruppers syn på invånarnas välfärd och välfärdstjänsternas nuläge samt utvecklingstrenderna för dessa. I undersökningen sågs välfärd ur ett brett perspektiv som innefattar individens hälsa, sociala relationer och nätverk, verksamhet, levnadsförhållanden, miljö och tjänster.

Välfärdsbarometern 2021 

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi