Dags att få unga intresserade av skogen - seminarium lyfte fram skogens potential

Dags att få unga intresserade av skogen - seminarium lyfte fram skogens potential

9.8.2023

Hur kan vi använda skogen i framtiden och vad kan vi göra av trä? Dessa frågor var på agendan på Wasa Future Festival på tisdagen under evenemanget ”Ny radikal skogsindustri i Österbotten”.

Simon Fagerudd, fabrikschef på UPM i Jakobstad, betonade att råmaterialet är det samma som tidigare, det är vad vi gör av det som är nytt. UPM vill ersätta det fossila med förnybar fiber. Till exempel med limämnet lignin som kan utvinnas ur trä kan man ersätta oljebaserat råmaterial.

– Gummilister i bilar och tystare tågskenor är några exempel på produkter där lignin används. Produkterna blir dessutom lättare vilket är en klar fördel, sammanfattar Fagerudd.

I publiken väcktes frågan om hur vi ska få unga intresserade av skogsindustrin. Det är dagens 16-åringar som är framtiden, menade också Sture Udd, grundare av Wasa Innovation Center där festivalen hålls denna vecka,

– Att locka ungdomar till branschen är viktigt och gymnasiebesök är därför något som UPM satsar på, säger Fagerudd.

Foto: Katja Nyman

Stadsdirektör Markku Lumio berättade om hur Kaskö förbereder sig för en eventuell storinvestering.

På plats på tisdagen var också Kaskös stadsdirektör Markku Lumio och berättade om hur staden förbereder sig för en eventuell storinvestering i form av Metsä Groups kartongfabrik:

– Vi förbereder oss för en helt ny tidsepok där export och kunnande står i fokus.

Han betonade också att samarbete med grannkommunerna är av yttersta vikt i detta läge då det kan skapas hundratals nya arbetsplatser.

Tomi Salo, senior vice president på Metsä Group, sade att Metsä Group vill ha mätbara fakta över vad man gör och hur det påverkar de finska skogarna. Den planerade kartongfabriken i Kaskö är ett bra exempel på detta, menar han och framhåller att fabriken, om den blir verklighet, skulle bli en av de största kartongfabrikerna i hela Europa.

 

Översta bilden:

Foto: Katja Nyman

Fabrikschef Simon Fagerudd från UPM i Jakobstad.

Gå till "Aktuellt från förbundet"