En jämställd och jämlik vardag för unga

En jämställd och jämlik vardag för unga

1.11.2022

Enkät och workshop för unga i Österbotten

Hur kan vi tillsammans främja jämställdhet och jämlikhet i Österbotten? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhets- och jämlikhetsarbete? Nu har du möjlighet att öka ungdomsperspektivet i utvecklandet av Österbotten!

Österbottens förbund och Österbottens jämställdhetsgrupp vill höra ungas röster om jämställdhet och jämlikhet. Vi samlar ungas idéer och tankar via en enkät och en workshop.

Hoppas att du vill bidra till ett mer jämlikt Österbotten!

Enkät

Målet med enkäten är att kartlägga ungas tankar om jämställdhet och likabehandling och idéer för att involvera ungdomar i arbetet med jämställdhet och likabehandling i skolan. Resultaten används som underlag för diskussioner i onlineworkshoppar.

Svara på enkäten senast 13.11.2022. Du hittar enkäten här.

Du kan antingen svara på enkäten ensam eller så kan ni svara på den tillsammans t. ex. i elev- eller studerandekårens styrelse eller i en någon annan grupp.

Enkäten är anonym och era svara behandlas konfidentiellt. Det tar ca 5–15 minuter att svara på enkäten.  

Workshop

Ungas idéer om jämställdhet och jämlikhet kartläggs även i en workshop. Workshopparna ordnas på svenska och på finska.

På workshoppen får du ökad kunskap om jämlikhet och jämställdhet samt mer information om och inspiration för arbetet kring dessa frågor inom läroanstalten och kommunen. Du kommer att träffa andra unga och tillsammans får ni fundera på hur ni kunde vara involverade i arbetet med jämställdhet och likabehandling i er vardag.

Workshopparna ordnas via Microsoft Teams:

Länk till workshoppen skickas till anmälda. Anmäl dig senast 5.12.2022.

Varför borde du delta?

Ungdomars idéer och åsikter behövs för att kunna bygga ett mer jämställt och jämlikt  Österbotten. Vi kommer att sammanfatta enkätsvaren och diskussionerna från workshopparna och dela dem med Österbottens kommuner och läroanstalter. Resultaten används även för att vidareutveckla verksamheten i Österbottens jämställdhetsnätverk.

Du behövs, kom och påverka Österbottens och din framtid!

Mer info:
Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Enkäten och workshoppen ordnas av Österbottens förbund och Österbottens jämställdhetsgrupp tillsammans med Ekvalita (expert på jämställdhet och jämlikhet).

Gå till "Aktuellt från förbundet"