Eruf-utlysningen gällande Hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal är öppen

Eruf-utlysningen gällande Hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal är öppen

8.3.2023

Österbottens förbund öppnar ansökningsomgången för Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal.Vid ansökningsomgången 1/2023 för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten.

Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat. 

Åtgärderna i Vasas ekosystemavtal koncentreras i den här ansökningsomgången på helheterna Klimatneutrala Vasa och GigaVaasa.

Ansökningstid: 8.3.2023 - 27.4.2023.

Läs mera här. 

Ytterligare prioriteringar och ansökningsanvisningar finns i utlysningsannonsen.

Ansökan är öppen-reklam. Logo Medfinansieras av Europeiska unionen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"