Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar gröna omställningen

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar gröna omställningen

18.1.2023

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

Läs mer (sttinfo.fi)

Gå till "Aktuellt från förbundet"