Frivilligverksamhet ska sänka tröskeln att delta i kultur

Frivilligverksamhet ska sänka tröskeln att delta i kultur

13.3.2023

Camilla Lyyski har anställts som projektchef för projektet ”Kultur med en erfarenhetsexpert”. Projektet har som mål att utveckla modeller för frivilligverksamhet inom kulturen och göra kulturen tillgänglig för alla befolkningsgrupper. Meningen med projektet är i första hand att nå ovana kulturbesökare och sänka deras tröskel för att delta i kultur.

– Kultur och konst stärker befolkningens känsla av delaktighet och gemenskap och på lång sikt främjar de också välbefinnande och hälsa, säger Lyyski.

Hinder för att delta i kultur kan vara bland annat ensamhet och brist på sällskap. Även brist på erfarenhet, vana och kunskap kan fungera som hinder. Det är dessa hinder man vill åtgärda genom projektet. En van kulturbesökare (erfarenhetsexpert) som sällskap kan sänka tröskeln att delta. En van kulturbesökare är en frivilligarbetare vars sällskap kan ge den ovana kulturbesökaren tillgång till kultur och konst.

Hur kan då en kulturens erfarenhetsexpert och den som behöver dennes expertis hitta varandra? Med hjälp av att projektet bland annat kartlägger god praxis, utvecklar nya verksamhetsmodeller och coachar både kulturproducenter och frivilligarbetare att lyckas i sitt arbete.

Det tvååriga projektet täcker alla kommuner inom Österbotten samt Karleby stad. Samarbetsparter är Malax och Korsholms kommuner, Jakobstad, Vasa, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten samt kulturföreningen Art in Malakta rf.

Gå till "Aktuellt från förbundet"