Kommunernas klimatseminarium. Kuntien ilmastoseminaari.

Kommunerna i de österbottniska landskapen samlades återigen kring klimatfrågor

3.11.2023

På det andra klimatseminariet för kommunerna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten samlades återigen deltagare för att diskutera kommunernas arbete med begränsning av klimatförändringen. I år kretsade seminariet särskilt kring den gröna omställningen, klimatpolitiken och anpassningsarbetet i kommunerna.

Seminariet bjöd också i år på en imponerade uppsättning av talare, med en bred skara experter inom sitt område. Inledningsanförandet hölls av Hilppa Gregow, forskningsprofessor vid Meteorologiska institutet, som guidade åhörarna genom ett föränderligt klimat och de utmaningar och möjligheter som detta medför i kommunerna. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och europaparlamentariker Ville Niinistö förmedlade senaste nytt i sina hälsningar.

- Klimatarbetet har hittills fokuserat på åtgärder för att bromsa klimatförändringen, men nu ville vi också diskutera hur vi kan anpassa oss och förbereda oss för klimatförändringen. Det är viktigt att hitta sådana sätt att anpassa sig till förändrade väderförhållanden som är lämpliga för de österbottniska landskapen, säger Heli Seppelvirta, landskapsdirektör i Södra Österbotten.

Klimatfrågor blir mer och mer framträdande i kommunernas verksamhet. Kommunerna anses vara nyckelaktörer när det gäller att minska klimatutsläppen, verkställa klimatpolitiken och stärka den biologiska mångfalden. Klimatarbete är ändå inget ensamgöra, utan det förutsätter nära samarbete med andra.

- Utsläppsminskningar och övergång till ett koldioxidneutralt samhälle förutsätter ett brett samarbete mellan olika parter, och här har de österbottniska landskapen, kommunerna och olika aktörer tillsammans gjort ett bra jobb. Genom samarbete tar vi oss an uppgiften, och vi välkomnar alla kommuner i regionen med i klimatarbetet! sporrar Jyrki Kaiponen, landskapsdirektör i Mellersta Österbotten.

De österbottniska landskapen slutförde i våras sina klimatprojekt, som hade pågått i ungefär ett och ett halvt år med finansiering från miljöministeriet. Projekten gav framför allt en bra kartläggning av nuläget inom klimatarbetet i de österbottniska kommunerna, men de hann också blicka in i framtiden.

- Det är oerhört viktigt att kommunerna tar ett långsiktigt och effektivt grepp om klimatarbetet. De kommunala klimatprojekt som avslutades i våras visade att speciellt små kommuner behöver experthjälp och sparring i sitt klimatarbete, påpekar Mats Brandt, landskapsdirektör i Österbotten.

Det kommunala klimatseminariet hölls fredagen den 3 november 2023 i Härmä spa i Kauhava och samlade en publik med intresse för klimatarbetet i kommunerna.

Seminariet arrangerades av Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens förbund, NTM-centralerna i Södra Österbotten och i Österbotten samt EU-informationscentret i Södra Österbotten.

Ytterligare information:
Liisa-Maija Hurme, Södra Österbottens förbund, liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi
Laura Luusua, Mellersta Österbottens förbund, laura.luusua@keski-pohjanmaa.fi
Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi 

Gå till "Aktuellt från förbundet"