Kungörelse: Hörande om Natura-bedömning

Kungörelse: Hörande om Natura-bedömning

16.5.2023

Landskapsförbunden i Österbotten och Södra Österbotten har gjort en bedömning av de konsekvenser som de föreslagna vindkraftsområdena i landskapsplanerna har för Natura 2000-områden. De som äger mark i de Natura 2000-områden som ingår i Natura-bedömningen har t.o.m. 23.11.2023 möjlighet att ge utlåtande om bedömningen i enlighet med 65 § i naturvårdslagen. Mer info finns här.

Tilläggsinfo:

Österbottens förbund: Christine Bonn, christine.bonn@obotnia.fi, tfn 044 320 6570

Södra Österbottens förbund: Mari Väänänen, mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi, tfn 0400 243 640

Mer info om uppgörandet av landskapsplanerna finns på Österbottens förbunds och Södra Österbotten förbunds webbsidor:

Österbottens landskapsplan 2050

Södra Österbottens landskapsplan 2050

Gå till "Aktuellt från förbundet"