Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund sammankommer 29.5

21.5.2023

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund sammankommer till möte måndag 29 maj 2023 kl. 10.00 i Mitt i stan-huset i Frans Henriksonsalen i Närpes, Närpesvägen 16. Vid mötet behandlas bokslutet för år 2022.

Det justerade protokollet är framlagt 12.6.2023 kl. 9.00–15.00 i Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, Vasa.

Vasa 19.5.2023

Matias Mäkynen

Landskapsfullmäktiges ordförande

Gå till "Aktuellt från förbundet"