Janne Vilkuna framför Constantin Kiseleff 1881, ursprungligen de kvinnliga studenternas sovsal på seminariet.  Bild: Tarja Pääjoki.Janne Vilkuna Constantin Kiseleff 1881, alun pitäen Seminaarin naisopiskelijoiden asuntolarakennuksen edessä.  Kuva: Tarja P

Österbottens förbund gratulerar Finlands Hembygdsförbund

3.11.2023

Österbottens förbund är medlem i Finlands Hembygdsförbund och förbundets kulturchef Tarja Hautamäki har i egenskap av expertmedlem representerat alla landskapsförbund i Hembygdsförbundets fullmäktige från år 2011.

Nästa år står Hembygdsförbundet inför sitt 75-årsjubileum. Läs Hembygdsförbundets ordförande Janne Vilkunas hälsning nedan.

Österbottens förbund gratulerar!

****

Finlands Hembygdsförbunds hälsning

Under året före jubileumsåret

När Hembygdsförbundet grundades i Tammela i sydvästra Tavastland för 74 år sedan, började i vårt land en tid med hembygdsarbete som organiserats som en folkrörelse. I samband med den senaste förnyelsen av stadgarna år 2020 bekräftades det att förbundet är centralorganisationen för hembygdsarbete, en medborgarorganisation och hembygdsarbetets nationella intressebevakare.

Förbundet har kontinuerligt strävat efter att möjliggöra effektivisering av den verksamhet som bedrivs av både dess medlemsföreningar och personmedlemmarna i dessa. Detta arbete har gjorts genom rådgivning, information, utbildningar och delaktiggörande. De första riksomfattande hembygdsdagarna som ordnades i Tammela i maj 1949 har sedermera följts av årliga hembygdsdagar runtom i landet.  

I början hölls Hembygdsförbundets verksamhet tillbaka av både det lilla antalet medlemmar och de knappa resurserna. När det första årsmötet hölls i mars 1950 hade förbundet elva medlemmar, men år 1959 när förbundet fyllde tio år, var man redan uppe i 121 medlemmar, och idag är antalet medlemsföreningar redan över 800!

Hembygdsförbundet är en exceptionell organisation på det viset att fullmäktigeordförandena, styrelseledamöterna och personalen på kontoret är utspridda i landskapen där de ger stöd till lokalföreningarna genom rådgivning och utbildning samt håller festtal. Integration, både av de människor som föds i ett område och av nyinflyttade, är idag en av hembygdsverksamhetens viktigaste samhällsuppgifter.

Det kommande året firar Hembygdsförbundet sin 75-åriga historia med nationella hembygdsdagar i Vanda som har temat ”Hemma …”. I Vanda fylls luckan med orden ”... i Vanda”. Vår förhoppning är att orter i hela landet ska fylla luckan med namnet på den egna hembygden och att jubileumsåret firas i hembygderna under hela året med olika slags ceremonier och evenemang. Jag uppmanar och uppmuntrar alla hembygdsmänniskor att tillsammans fira det 75-åriga förbundet!

Jubileumsårets program publiceras på förbundets webbplats (www.kotiseutuliitto.fi/75vuotta) (på finska). Programmet kompletteras och uppdateras löpande under hela jubileumsåret. 

Jag önskar er alla en god jul och ett gott jubileumsår för Hembygdsförbundet 2024!

Janne Vilkuna

Hembygdsförbundets ordförande

På bilden: Janne Vilkuna framför Constantin Kiseleff 1881, ursprungligen de kvinnliga studenternas sovsal på seminariet.

Bild: Tarja Pääjoki.

Gå till "Aktuellt från förbundet"