Österbottens förbund öppnar en utlysning av Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Österbottens förbund öppnar en utlysning av Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

24.4.2024

Österbottens förbund öppnar en utlysning av Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Vid utlysningen för hållbar stadsutveckling – Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.

Åtgärderna i Vasas ekosystemavtal koncentreras i den här ansökningsomgången på följande helheter: 

1. EnergySampo, 2. Utveckling av hamnområdet, 3. Klimatneutralt Vasa 202X och 4. Utveckling av forskningsinfrastruktur. 

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa. Därtill ska projekten motsvara tyngdpunkterna i de särskilda målen 1.1, 1.3 eller 2.1 inom prioriteringarna 1 (Ett innovativt Finland) och 2 (Ett klimatneutralt Finland) samt främja förverkligandet av resultat- och outputindikatorer enligt respektive särskilt mål.

I ansökningsomgång 1/2024 utlyses hos Österbottens förbund finansiering på cirka 900 000 euro att ansökas gällande temat hållbar stadsutveckling i anslutning till programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Ansökningstid 6.5.2024-22.8.2024.

 

Läs mer om ansökningsannons.

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Gå till "Aktuellt från förbundet"