Österbottens trafiksystemplan stärker landskapets attraktionskraft – många projekt har gått vidare till nästa planeringsskede

Österbottens trafiksystemplan stärker landskapets attraktionskraft – många projekt har gått vidare till nästa planeringsskede

22.5.2023

Visionen för Österbottens trafiksystemplan är att det innovativa trafiksystemet stödjer den internationella konkurrenskraften i Österbotten och stärker landskapets attraktionskraft genom att möjliggöra en smidig och trygg vardag för alla. Målet för trafiksystemplanen är att trafiksystemet ska säkerställa landskapets externa och interna tillgänglighet, vara socialt och ekologiskt hållbart samt vara tryggt och effektivt. Landskapsstyrelsen fick på måndagen på sitt möte en presentation om uppföljningen av Österbottens trafiksystemplan.

Hela 22 av 63 planerade åtgärder har gått framåt till nästa planeringsskede under det senaste året, vilket innebär 35 procent, jämfört med situationen 25.4.2023. Det här är ett mycket bra resultat när man beaktar att uppföljningsperioden endast är 11 månader. Ett stort tack för detta resultat går till NTM-centralen, Österbottens kommuner och andra intressentgrupper som deltagit i planeringsarbetet. Utan ett starkt åtagande kring gemensamt överenskomna åtgärder och ärenden skulle vi inte ha fått gjort så mycket på så kort tid, menar trafikexpert Tero Voldi på Österbottens förbund. Ett rekordantal nya investeringar är på väg till Österbotten och de behöver tillsammans med exportindustrin fungerande trafikförbindelser. En god nationell och internationell tillgänglighet är oerhört viktig för landskapets näringsliv, konstaterar han.

Landskapsförbundet med stöd av landskapets styrgrupp för trafiksystemarbetet samt tre regionala trafiksystemarbetsgrupper (Jakobstad, Vasa och Sydösterbotten) svarar för genomförandet av planen och samordningen av dess uppföljning. Landskapsfullmäktige godkände Österbottens trafiksystemplan 2050 vid sitt möte 23.5.2022. Då beslöts att man årligen följer upp hur arbetet med hur trafiksystemplanen fortskrider.

Projektens färdighetsgrad följs upp och dessutom jämför man åtgärder och spetsprojekt i förhållande till åtgärderna inom Trafikledsverkets investeringsprogram. I Trafikledsverkets planerings- och investeringsprogram finns bland annat med förverkligandet av första skedet av Riksväg 8 Vasa förbindelseväg och en breddning och fördjupning av hamnleden i Vasa. Dessutom har man fått med i investeringsprogrammet ett förverkligande av cykelleder i Jakobstadsregionen. Tyvärr har förverkligandet av fler omkörningsfiler på Riksväg 8 fallit bort från programmet på grund av en höjning av kostnaderna, men planeringsarbetet med dem går ändå framåt.

Gå till "Aktuellt från förbundet"