Professor i regionalekonomi: Satsa mer på Kvarkenregionens städer!

Professor i regionalekonomi: Satsa mer på Kvarkenregionens städer!

11.8.2023

”Kvarkenregionens strategiska roll i en ny världsordning” var temat för torsdagseftermiddagen på Wasa Future Festival. Lars Westin, professor i regionalekonomi på Umeå universitet, talade om den gröna omvandlingen och vilka möjligheterna och hindren för tillväxt är i norra Norden.

Westin anser att det behövs större städer och kommuner runt Kvarken för att locka nya invånare. Både Vasa och Umeå är för små, menar han.

– Vi ska självklart välkomna alla investeringar som är på kommande, men vi måste också bygga bostäder för att nya invånare ska kunna flytta hit. Koncentrera er inte bara på infrastrukturen!

Lars Westin från Umeå universitet. Foto: Katja Nyman 

I den efterföljande paneldebatten diskuterades dessa frågor livligt. Paula Erkkilä från Österbottens handelskammare lyfte fram livskvaliteten och lägre levnadskostnader som våra regioners trumfkort. Triinu Varblane från Viexpo betonade att arbete bara är ett visst antal timmar per dag, resten är minst lika viktigt:

– Kanske vi kunde erbjuda någon form av ”soft landing package” för nya invånare som skulle hjälpa dem att hitta sin plats i vårt samhälle?

Distansjobb ger fina möjligheter att anställa personal, men det betyder också att många som får jobb i Kvarkenregionen hellre bor kvar i en större stad och jobbar därifrån. Det här är en stor utmaning för våra regioner.

I slutet av dagen diskuterades också det som tidigare under dagen också kommit fram i några anföranden, nämligen en fast förbindelse över Kvarken. Nu verkar frågan inte längre vara om, utan mer när och hur.

 

Stora bilden: Sarah Väre, Anna Måtts-Fransén, Anders Hjalmarsson, Paula Erkkilä, Triinu Varblane och Lars Westin.

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"