Smartare trafik på riksväg 8 är målet med nytt projekt

Smartare trafik på riksväg 8 är målet med nytt projekt

23.8.2021

Riksväg 8 är huvudleden för exporten, industrin och logistiken i nord-sydlig riktning. Målet med det nya projektet för intelligent trafik på riksåttan, Vt 8 Älyväylä, är att starta ett långsiktigt arbete för att öka intelligensen i landsvägsnätet.

Smart trafik innebär att problem löses eller förebyggs med hjälp av teknik. Till exempel kan utsläpp kan mätas vid vägytan och föraren kan få instruktioner för hur förbrukningen kan minskas. Smart belysning, som reagerar på trafikmängden och anpassar sig till bakgrundsljuset, kan spara energi och öka säkerheten. Med hjälp av bättre informationsförmedling går det att proaktivt ingripa vid olyckor eller till och med förebygga dem.

Smart och hållbar mobilitet är en del av EU:s gröna giv för åren 2021–2027.

Föreningen Riksåttan rf, som företräder kommuner, handelskamrar och landskapsförbund längs riksväg 8, har godkänt Österbottens förbunds förslag om att göra en utredning om intelligent trafik och har anvisat en betydande finansiering för utredningen.

Landskapsstyrelsen fastställde den 23 augusti att Österbottens förbund deltar i projektet Vt 8 Älyväylä. Förbundet ansvarar för samordning och administration av planeringsprojektet. Planeringsarbetet har konkurrensutsatts och till konsult väljs WSP.

Den 626 kilometer långa riksåttan börjar i Åbo och slutar vid gränsen mellan Limingo och Uleåborg. Längs Riksåttan bor över 850 000 invånare, och vägen går förbi hundratusentals arbetsplatser, fyra universitet, fyra landskaps centralorter och sju center för yrkeshögskoleutbildning.

Gå till "Aktuellt från förbundet"