Vete i närbild - Vehnä lähikuvassa

Ställningstagande för finländsk livsmedelsproduktion

18.3.2022

Landskapsförbunden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten framför sin djupa oro över livsmedelsproduktionen, försörjningsberedskapen och lantbruksföretagarnas framtid i Finland.

Livsmedelsproduktionen i Finland har drabbats av en kostnadsökning som saknar motstycke

Lönsamheten för jordbruksföretag har länge varit svag. Den globala ekonomin och i synnerhet världsmarknaden för livsmedel är känsliga för olika marknadsstörningar. Den här gången är störningarna exceptionella och håller på att leda till en livsmedelskatastrof. Framför allt den explosionsartade ökningen av produktionskostnaderna inom lantbruket i kombination med de finländska primärproducenternas fortsatt försämrade läge har lett till en situation där finländska livsmedel inte längre är en självklarhet. Primärproduktionen i Finland ligger på gränsen till en kris. I detta läge är det inget alternativ för Finland att låta åkrarna ligga i träda och slakta produktionsdjuren. Samtidigt ställs det på grund av det osäkra världspolitiska läget mycket höga förväntningar på livsmedelsproduktionen i Finland som en garanti för försörjningsberedskap och självförsörjning.

Snabbt och beslutsamt agerande är vad som krävs

Regeringen har fattat beslut om ett nödhjälpspaket på 300 miljoner euro för att stötta livsmedelsproduktionen. Det går åt rätt håll, och stödet är välkommet. Nu behövs förutom omedelbara insatser också långsiktiga åtgärder. Förutsättningarna för produktion måste säkerställas för lantbruksföretagare och övriga aktörer inom primärproduktion, inklusive pälsdjursuppfödning. Strukturerna inom livsmedelsproduktionen bör vidareutvecklas så att primärproduktionen får samma status som livsmedelsindustrin och handeln. Lantbruksproducenterna vill leva på sina inkomster, inte på nödhjälp.

De österbottniska landskapen kan svara på nödropet

De österbottniska landskapen i Västra Finland är Finlands livsmedelsbod. Vi har förmågan och viljan att avvärja den kris som vi står inför och säkerställa livsmedelsförsörjningen. Det arbetet kräver att hela livsmedelsklustret samarbetar från primärproduktion till avancerad livsmedelsforskning. Här har det också gjorts stora investeringar, vilket visar att producenterna har en stark framtidstro. På den grunden är det bra att bygga upp framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion, om vi bara får chansen. I Finland är jordbrukarnas medelålder förhållandevis hög, och vi behöver snart nya motiverade lantbruksföretagare som åtar sig livsmedelsproduktionen. Vi måste göra allt vi kan för att de ska se det som ett trovärdigt och ekonomiskt lönsamt alternativ.

Heli Seppelvirta, tf. landskapsdirektör, Södra Österbottens förbund

Jyrki Kaiponen, landskapsdirektör, Mellersta Österbottens förbund

Mats Brandt tf. landskapsdirektör, Österbottens förbund

Gå till "Aktuellt från förbundet"