Annan EU-finansiering i Österbotten

Närmare information om EU-finansiering i Österbotten:

Nybörjarguide till EU-finansiering

Europeiska kommissionen har gett ut en engelskspråkig nybörjarguide till EU-finansiering. Den hjälper dig att komma igång om du är ute på otrampad mark: guiden ger vägledning om hur du ansöker om finansiering under programperioden 2014–2020 och leder dig vidare till mer information. Guiden vänder sig speciellt till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare och offentliga organ, men den är nyttig läsning också för sökande från andra områden.

Ytterligare information:

Europeiska kommissionen (på engelska)

 

 

Ta kontakt

Niklas Ulfvens
Regionutvecklingsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi